Přeskočit na obsah

Výsledky 8. letního kola 2015/2016 – PŘEDTERMÍN

Vážení řešitelé Korespondenčního semináře,

 

Kamenožrout se hlásí s výsledky 8. letního kola 2015/2016, resp. s výsledkovou listinou řešitelů, kteří odevzdali v předtermínu a budou žádat o prominutí přijímací zloušky pro akademický rok 2016/2017..

Ke dni uzávěrky předtermínu, tedy k 17. dubnu 2016, jsme obdrželi 7 vypracovaných zadání.

V tomto termínu odevzdali a úspěšnými řešiteli se stávají: viz. externí tabulka ZDE!

S radostí tak můžeme oznámit, že všichni řešitelé dosáhli hranice 50% z celkového počtu bodů potřebných pro získání certifikátu a s tím spojeného prominutí přijímací zkoušky na vybraný geologický obor na PřF UK v Praze.

O prominutí přjímací zkoušky je třeba zažádat na Studijním oddělení, a to prostřednictvím vyplněné žádosti a doložením kopie obdrženého certifikátu o úspěšném vyřešení Geologického korespondenčního semináře, a to do 9. května 2016 včetně.

 

Srdečně gratulujeme všem řešitelům!

 

Váš KAMENOŽROUT!

 

 

krystal