Přeskočit na obsah

FAQ

Kdo se může zapojit do korespondenčního semináře?

Zapojit se může úplně každý geologický nadšenec, ale primárně je soutěž určena středoškolákům.

Platí certifikát o přijetí i na další rok?

Ano, certifikát o přijetí můžete uplatnit jakýkoli  rok, ne nutně ten samý, ve kterém jste se soutěže zúčastnili.

Kdy budou předávány diplomy?

Nejlepší účastníci obdrží certifikát na oficiálním předávání na Přírodovědecké fakultě. Výherci budou o místě a čase informováni s dostatečným předstihem.

Maturanti, kteří se stali úspěšnými řešiteli zimního kola, mají možnost o zaslání certifikátu požádat dříve, aby ho mohli  připojit k přihlášce na jakýkoli geologický obor PřF UK v Praze.

Kompletní pravidla korespondenčního semináře získate zde. Bližší informace příjímacím řížení  PřF UK v Praze najdete zde.