Přeskočit na obsah

O nás

Kamenožrout vznikl jako projekt Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.  Je to geologický korespondenční seminář a jeho cílem je seznámit žáky s fascinujícím světem geologie a představit jim spoustu praktických přírodovědných a technických odvětví, ve kterých geologie nachází své využití. Je určený primárně středoškolákům, avšak zapojit se mohou všichni geovědní nadšenci každého věku.

 

Kromě korespondenčního semináře pořádá Kamenožrout pravidelně přednášky pro veřejnost, menší soutěže, terénní exkurze, vernisáže a mnoho dalších aktivit s geologickou tematikou. 

Kamenožrouta pro vás připravuje široký tým odborníků – ať už jsou to studenti geologie či geobiologie z Univerzity Karlovy, vědečtí pracovníci z Geologického ústavu AV ČR a České geologické služby, případně i odborníci z dalších oblastí a institucí.

Korespondenční geologicky seminář Kamenožrout Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy byl založen v roce 2012. S myšlenkou vzniku semináře přišla Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. Samotné realizace se pak chopila Mgr. Martina Pražáková dříve Teliščaková (viz diplomová práce).

Od ledna roku 2017 působí na pozici hlavního garanta projektu Mgr. Barbora Šejblová.