Přeskočit na obsah

PŘEDÁNÍ CEN ÚSPĚŠNÝM ŘEŠITELŮM 6. LETNÍHO KOLA KORESPONDENČNÍHO SEMINÁŘE 2014/2015

Pátek 13. není pro všechny pouze smolným dnem. My jsme v pátek 13. listopadu 2015 předávali ocenění a věcné ceny úspěšným řešitelům 6. letního kola korespondenčního semináře.

Řešitelů nebylo mnoho, avšak doufáme, že právě oni budou našimi budoucími studenty a úspěšnými geology.

Přejeme všem oceněným hodně zdaru při studiu a těšíme se na viděnou na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze!