Přeskočit na obsah

7. zimní kolo 2015/2016

Vážení řešitelé Korespondenčního semináře,

Kamenožrout se hlásí s výsledky 7. zimního kola 2015/2016.

Ke dni uzávěrky přijetí vypracovaných úloh, tedy ke 31. lednu 2016, jsme obdrželi 10 vypracovaných zadání.

V řádném termínu odevzdali a úspěšnými řešiteli se stávají:

7.kolo_výsledky

S radostí tak můžeme oznámit, že všichni řešitelé dosáhli hranice 50% z celkového počtu bodů potřebných pro získání certifikátu a s tím spojeného prominutí přijímací zkoušky na vybraný geologický obor na PřF UK v Praze.

O prominutí přjímací zkušky je třeba zažádat na Studijním oddělení, a to prostřednictvím vyplněné žádosti a doložením kopie obdrženého certifikátu o úspěšném vyřešení Geologického korespondenčního semináře, a to do 9. května 2016 včetně.

Místo a předání certifikátů a věcných cen úspěšným řešitelům bude včas upřesněno prostřednictvím Vašich emailových adres.

Srdečně gratulujeme všem řešitelům!

Váš KAMENOŽROUT!

 

krystal