Přeskočit na obsah

6. letní kolo 2014/2015

Vážení řešitelé Korespondenčního semináře,

Kamenožrout se hlásí s výsledky 6. letního kola 2014/2015.

Ke dni uzávěrky přijetí vypracovaných úloh, tedy ke 30. červnu 2015, jsme obdrželi 5 vypracovaných zadání. Další 3 řešitelé odevzdali úlohy s předstihem, aby mohli své získané certifikáty doložit na studijní oddělení a bylo jim prominuto přijímací řízení již v následujícím akademickém roce.

V řádném termínu odevzdali a úspěšnými řešiteli se stávají:

vysledky-6.-kola

O prominutí přijímací zkoušky zabojoval s předstihem i Jan Geist, Jan Hadraba a Marek Šejbl. I oni se stali úspěšnými řešiteli a své certifikáty obdrželi již na přelomu dubna/května.

S radostí tak můžeme oznámit, že všichni řešitelé dosáhli hranice 50% bodů potřebných pro získání certifikátu a s tím spojeného prominutí přijímací zkoušky na vybraný geologický obor na PřF UK v Praze.

Místo a předání certifikátů a věcných cen úspěšným řešitelům bude včas upřesněno na našich webových stránkách, na sociální síti Facebook a prostřednictvím Vašich emailových adres.

Srdečně gratulujeme všem řešitelům!

Váš KAMENOŽROUT!

kmzrt_leto-01