Přeskočit na obsah

13/1/2016 LOBOPODI – PODIVNÍ ŽIVOČICHOVÉ DÁVNÝCH MOŘÍ

Ve středu 13. ledna 2016 jsme měli možnost, v rámci přednášky z cyklu Geologické středy, poznat lobopody. Přednášející Mgr. Lukáš Laibl a doc. Oldřich Fatka nám představili jednu z podivně vypadajících skupin mnohobuněčných živočichů, kteří se objevili v průběhu kambrické exploze, před více než 500 milióny lety. Většina z nich vypadala trochu jako dnešní housenky – měli protáhlé měkké tělo, párové končetiny a někteří z nich různé destičky a trny na hřbetní straně těla.

onycho4

Ilustrace: Iva Vyhnánková

Dozvěděli jsme se, že jejich zkameněliny jsou vzácné a většinou se nacházejí na místech s výjimečně příznivým zachováním, jako jsou např. burgeské břidlice v Kanadě.

Přednáška posluchačům představila některé zástupce lobopodů, jejich objevení, současný názor na jejich fylogenezi a způsob života a v neposlední řadě také nové nálezy z České republiky.