Přeskočit na obsah

PŘEDÁNÍ CEN ÚSPĚŠNÝM ŘEŠITELŮM 6. LETNÍHO KOLA KORESPONDENČNÍHO SEMINÁŘE 2014/2015

Pátek 13. není pro všechny pouze smolným dnem. My jsme v pátek 13. listopadu 2015 předávali ocenění a věcné ceny úspěšným řešitelům 6. letního kola korespondenčního semináře.

Řešitelů nebylo mnoho, avšak doufáme, že právě oni budou našimi budoucími studenty a úspěšnými geology.

Přejeme všem oceněným hodně zdaru při studiu a těšíme se na viděnou na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze!

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/workplace/ugp/public_html/kamenozrout_cz/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.