Přeskočit na obsah

13/1/2016 LOBOPODI – PODIVNÍ ŽIVOČICHOVÉ DÁVNÝCH MOŘÍ

Ve středu 13. ledna 2016 jsme měli možnost, v rámci přednášky z cyklu Geologické středy, poznat lobopody. Přednášející Mgr. Lukáš Laibl a doc. Oldřich Fatka nám představili jednu z podivně vypadajících skupin mnohobuněčných živočichů, kteří se objevili v průběhu kambrické exploze, před více než 500 milióny lety. Většina z nich vypadala trochu jako dnešní housenky – měli protáhlé měkké tělo, párové končetiny a někteří z nich různé destičky a trny na hřbetní straně těla.

onycho4

Ilustrace: Iva Vyhnánková

Dozvěděli jsme se, že jejich zkameněliny jsou vzácné a většinou se nacházejí na místech s výjimečně příznivým zachováním, jako jsou např. burgeské břidlice v Kanadě.

Přednáška posluchačům představila některé zástupce lobopodů, jejich objevení, současný názor na jejich fylogenezi a způsob života a v neposlední řadě také nové nálezy z České republiky.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/workplace/ugp/public_html/kamenozrout_cz/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.