Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Děkan Přírodovědecké fakulty
Prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Proděkan pro geologickou sekci a Ústav pro životního prostředí
Mgr. Ilona Horychová
Tajemnice geologické sekce Přírodovědecké fakulty UK
RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.
Garant projektu
Mgr. Barbora Šejblová
Koordinátorka projektu
Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Zakladatelka Korespondenčního semináře Kamenožrout
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Didaktik a odborný konzultant korespondenčních úloh
RNDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
Jazyková úprava, editování úloh
Anna Trousilová
Grafická podpora
Jan Kulhánek
Moderátor facebookové stránky, opravování odpovědí korespondenčního semináře a účast na popularizačních akcích
X