Korespondenční seminář Kamenožrout je projektem Přírodovědecké fakulty UK a jeho cílem je seznámit žáky s fascinujícím světem geologie a představit jim spoustu praktických přírodovědných a technických odvětví, ve kterých geologie nachází své využití. Je  určený především středoškolákům, ale i všem ostatním geologickým nadšencům. Kromě hodnotných cen s geologickou tématikou nejlepší řešitelé získají i přijetí na studium kteréhokoliv geologického oboru Univerzity Karlovy bez přijímacích zkoušek (s výjimkou oborů kombinovaných s biologií!).

Úlohy korespondenčního semináře vycházejí nově každý měsíc, v podobě deseti kvízových otázek. Na vyřešení je tedy vždy měsíc. Úspěšní řešitelé alespoň čtyř kvízů během jednoho školního roku získají diplom, na jehož základě jim bude prominuto přijímací řízení.  Účast v korespondenčním semináři je bezplatná.

 

 ZADÁNÍ KORESPONDENČNÍHO SEMINÁŘE PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 –   ČERVEN 2018 NALEZNETE ZDE. NA JEHO ŘEŠENÍ MÁTE ČAS AŽ DO 30. ZÁŘÍ 2018. 

 

Jak má správně vypadat vypracované řešení ?

 1) Každý úkol/úlohu/otázku a jeho řešení jasně oddělejte /ve formátu word nebo pdf/.

2) V každém pravém horním rohu uveďte své jméno, školu /instituci/, věk.

3) Řešení přijímáme v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

4) Obrázky, nákresy a schémata je možné vložit přímo do dokumentu s řešením, nebo je přiložit jako samostatnou přílohu.

5) Odpovědi odesílejte emailem na kamenozrout@natur.cuni.cz se svým jménem, školou /institucí/, věkem, korespondenční adresou a telefonním číslem nejpozději do půlnoci posledního dne trvání aktuálního kola, tedy do 20. dubna 2018 včetně!

 

nufik1

Co můžete řešením Kamenožrouta získat?

Korespondenční seminář Kamenožrout připravujeme hlavně pro Vaše potěšení z hledání a objevování tajů geologického světa. Avšak za velké úsilí, které je zapotřebí vynaložit při jeho řešení, bychom nejlepších z Vás rádi odměnili i jinak.

Každý úspěšný řešitel alespoň čtyř geologických kvízů, od nás získá diplom a bude přijat na studium kteréhokoliv geologického oboru Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy bez přijímacích zkoušek (s vyjímkou oborů kombinovaných s biologií!). Na to, abyste se se stali úspěšným řešitelem, stačí vyřešit čtyři geokvízy během jednoho školního roku. 

O prominutí přijímacího řízení je nutné zažádat na Studijním oddělení PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2, a to prostřednictvím vyplněné žádosti a doložením kopie obdrženého diplomu o absolvování korespondenčního semináře.                                         
                                                                            

KAMENOŽROUT přeje všem řešitelům hodně úspěchu na cestě za poznáním prostřednictvím nových úloh plných geověd.

 

 

 

 

 

krystal