Korespondenční seminář Kamenožrout je projektem Přírodovědecké fakulty UK a jeho cílem je seznámit žáky s fascinujícím světem geologie a představit jim spoustu praktických přírodovědných a technických odvětví, ve kterých geologie nachází své využití. Je  určený především středoškolákům, ale i všem ostatním geologickým nadšencům. Kromě hodnotných cen s geologickou tématikou nejlepší řešitelé získají i přijetí na studium kteréhokoliv geologického oboru Univerzity Karlovy bez přijímacích zkoušek (s výjimkou oborů kombinovaných s biologií!).

Úlohy korespondenčního semináře vycházejí v zimním a letním kole (na odevzdání mají řešitelé zpravidla čtyři měsíce). Účast v korespondenčním semináři je bezplatná.

 

UPOZORNĚNÍ! ZADÁNÍ KORESPONDENČNÍHO SEMINÁŘE PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BUDE UVEŘEJNĚNO NEJPOZDĚJI 1. ŘÍJNA 2017. 

 

Jak má správně vypadat vypracované řešení ?

 1) Každý úkol pište na novou samostatnou stránku /ve formátu word nebo pdf/.

2) V každém pravém horním rohu uveďte své jméno, školu /instituci/, věk a číslo úkolu.

3) Řešení přijímáme v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

4) Obrázky, nákresy a schémata je možné vložit přímo do dokumentu s řešením, nebo je přiložit jako samostatnou přílohu.

5) Odpovědi odesílejte emailem na kamenozrout@natur.cuni.cz se svým jménem, školou /institucí/, věkem, korespondenční adresou a telefonním číslem nejpozději do půlnoci posledního dne trvání aktuálního kola.

 

nufik1

Co můžete řešením Kamenožrouta získat?

Korespondenční seminář Kamenožrout připravujeme hlavně pro Vaše potěšení z hledání a objevování tajů geologického světa. Avšak za velké úsilí, které je zapotřebí vynaložit při jeho řešení, bychom nejlepších z Vás rádi odměnili i jinak.

Každý úspěšný řešitel od nás získá nejenom diplom a věcné ceny, ale bude navíc přijat na studium kteréhokoliv geologického oboru Univerzity Karlovy bez přijímacích zkoušek (s vyjímkou oborů kombinovaných s biologií!). Na to, abyste se se stali úspěšným řešitelem, stačí získat 50% z celkového počtu bodů.

O prominutí přijímacího řízení je nutné zažádat na Studijním oddělení PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2, a to prostřednictvím vyplněné žádosti a doložením kopie obdrženého certifikátu o absolvování korespondenčního semináře.                                         
                                                                            

KAMENOŽROUT přeje všem řešitelům hodně úspěchu na cestě za poznáním prostřednictvím nových úloh.

 

 

 

 

 

krystal