Korespondenční seminář Kamenožrout je projektem Přírodovědecké fakulty UK a jeho cílem je seznámit žáky s fascinujícím světem geologie a představit jim spoustu praktických přírodovědných a technických odvětví, ve kterých geologie nachází své využití. Je  určený především středoškolákům, ale i všem ostatním geologickým nadšencům. 

Úlohy korespondenčního semináře vycházejí nově každý měsíc, v podobě kvízových otázek. Na vyřešení je tedy vždy měsíc. Úspěšní řešitelé alespoň čtyř kvízů získají diplom, na jehož základě jim bude prominuto přijímací řízení (s výjimkou oborů kombinovaných s biologií a obor Archeologie!)Účast v korespondenčním semináři je bezplatná.

 

ZADÁNÍ KORESPONDENČNÍHO SEMINÁŘE PRO MĚSÍC ÚNOR 2019 ZDE!

 

Svá řešení zasílejte na kontaktní email, viz níže, nejpozději do 12. března 2019 včetně!

Jak má správně vypadat vypracované řešení ?

 1) Každý úkol/úlohu/otázku a jeho řešení jasně oddělejte /ve formátu word nebo pdf/.

2) V každém pravém horním rohu uveďte své jméno, školu /instituci/, věk.

3) Řešení přijímáme v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

4) Obrázky, nákresy a schémata je možné vložit přímo do dokumentu s řešením, nebo je přiložit jako samostatnou přílohu.

5) Odpovědi odesílejte emailem na kamenozrout@natur.cuni.cz se svým jménem, školou /institucí/, věkem, korespondenční adresou a telefonním číslem nejpozději do půlnoci posledního dne trvání aktuálního kola.

 

nufik1

Co můžete řešením Kamenožrouta získat?

Korespondenční seminář Kamenožrout připravujeme hlavně pro Vaše potěšení z hledání a objevování tajů geologického světa. Avšak za velké úsilí, které je zapotřebí vynaložit při jeho řešení, bychom nejlepších z Vás rádi odměnili i jinak.

Každý úspěšný řešitel alespoň čtyř geologických kvízů, od nás získá diplom a bude přijat na studium kteréhokoliv geologického oboru Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy bez přijímacích zkoušek (s vyjímkou oborů kombinovaných s biologií!). Na to, abyste se se stali úspěšným řešitelem, stačí vyřešit čtyři geokvízy během jednoho školního roku. 

O prominutí přijímacího řízení je nutné zažádat na Studijním oddělení PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2, a to prostřednictvím vyplněné žádosti a doložením kopie obdrženého diplomu o absolvování korespondenčního semináře.                                         
                                                                            

KAMENOŽROUT přeje všem řešitelům hodně úspěchu na cestě za poznáním prostřednictvím nových úloh plných geověd.

 

 

 

 

 

krystal

X