leden, 2017

19led8:0017:00DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PŘF UK

Podrobnosti události

Pro všechny zájemce o studium přírodních věd na naší fakultě z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, pořádá naše fakulta 19. 1. 2017 Den otevřených dveří. S naší fakultou, jejími prostory i pedagogy se můžete seznámit prostřednictvím pestrého programu ve čtvrtek 19. ledna.

 V albertovském areálu se protínají cesty studentů hned několika přírodovědecky orientovaných fakult Univerzity Karlovy. Foto: Vladimír Šigut

Co všechno se u nás dozvíte?

  • veškeré detaily o studiu bakalářských a magisterských studijních programů a oborů
  • podrobnosti o přijímacím řízení, studiu i vědě

Pedagogové a studenti naší fakulty vám odpoví na:

  • otázky týkající se vlastního studia i následného uplatnění v praxi
  • otázky týkající se přijímacího řízení a přípravy na přijímací zkoušky
  • vše ostatní, co vás bude zajímat

Představíme vám:

  • garanty jednotlivých studijních programů a oborů a budete mít možnost si promluvit i s našimi studenty všech stupňů studia

Seznámíme vás:

  • se zaměřením jednotlivých vědních oborů, aktuálními tématy výzkumu i významem těchto oborů pro člověka
 
 
   

Návštěva Dne otevřených dveří PřF UK umožní návštěvníkům seznámit se se studiem na naší fakultě z úst pedagogů a garantů studijních oborů. Foto: Vladimír Šigut

Čas

(čtvrtek) 8:00 - 17:00

Místo

Přírodovědecká fakulta UK

Albertov 2038/6, 128 00 Praha 2, Česká republika

Organizátor

Přírodovědecká fakulta UKhttps://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/den-otevrenych-dveri-prirodovedecke-fakulty-uk-2017

Komentáře nejsou povoleny.

X